Τέλος Διανυκτέρευσης* 1,50€ / δωμάτιο/ ημέρα

*Παρακαλώ σημειώστε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 υπάρχει επιπλέον χρέωση φόρου διαμονής ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, που θα προστίθεται στην τιμή δωματίου, πληρωτέο κατά την άφιξη. Σε περίπτωση περαιτέρω αλλαγών στη φορολογία, οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.